Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

Giới thiệu:

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý hoặc kiểm soát. Chính sách quyền riêng tư này thông báo cho bạn về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư có liên quan đến các hoạt động tương tác của chúng tôi với bạn trên mạng, qua điện thoại.

Vui lòng đọc cẩn thận Chính sách quyền riêng tư này và thỉnh thoảng truy cập lại trang này để xem xét những thay đổi có thể đã được thực hiện. (Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi trên trang web này. Trừ khi có quy định khác, mọi điều khoản sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực vào ngày nêu trong Chính sách quyền riêng tư đã đăng.

Các trang web thuộc phạm vị áp dụng của chính sách quyền riêng tư này:

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các trang web và miền của chúng tôi, bao gồm tất cả các trang web dành riêng cho khu vực hoặc quốc gia (gọi chung là “Trang web”). Các Trang web có thể cung cấp liên kết tới trang web của bên thứ ba để thuận tiện cho bạn và để bạn tìm thông tin. Nếu truy cập vào các liên kết đó, bạn sẽ rời khỏi các Trang web. Chúng tôi không kiểm soát các trang web đó hoặc các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của họ (phương thức của họ có thể khác với chúng tôi). Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn chọn cung cấp cho các bên thứ ba không liên quan. Chúng tôi không giám sát hoặc kiểm soát thông tin do các trang web đó thu thập hoặc các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các phương thức của họ hoặc nội dung trên trang web của họ.

Loại thông tin chúng tôi thu thập và sử dụng:

Trong chính sách này, “thông tin cá nhân” hoặc “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là thông tin về cá nhân có thể nhận dạng, được bảo vệ theo luật của khu vực tài phán mà bạn sinh sống. Ở một số khu vực tài phán, “thông tin cá nhân” hoặc “dữ liệu cá nhân” sẽ không bao gồm thông tin liên hệ của doanh nghiệp.

Trang web thu thập thông tin bằng nhiều cách khác nhau và cho các mục đích khác nhau như sau. Nếu bạn chọn đăng ký bất kỳ Trang web nào để nhận thông tin cập nhật từ chúng tôi, quản lý tài khoản của bạn và/hoặc sử dụng cổng tự phục vụ của chúng tôi, thì bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ (tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tên đăng nhập duy nhất và mật khẩu). Chúng tôi sử dụng thông tin này theo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp để cung cấp các dịch vụ của mình và/hoặc để liên hệ với bạn về dịch vụ trên trang web của chúng tôi mà bạn đã thể hiện sự quan tâm.

Chúng tôi sử dụng thông tin nhân khẩu học này để hiểu rõ nhu cầu và sở thích của bạn, đồng thời để cung cấp trải nghiệm phù hợp với bạn hơn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này để xử lý đơn đặt hàng của bạn, cho phép bạn tham gia vào các chương trình khuyến mại (theo tùy chọn tiếp thị của bạn). Từ đó, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ cho bạn.

Nếu chúng tôi trao đổi với bạn qua điện thoại, thì bạn có thể cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân trong cuộc gọi. Chúng tôi có thể ghi âm những cuộc gọi như vậy vì mục đích đào tạo và nâng cao chất lượng phục vụ. Bạn sẽ nhận được thông báo lúc bắt đầu cuộc gọi nếu cuộc gọi đó được ghi âm. Do vậy, bạn có thể chọn kết thúc cuộc gọi nếu không muốn ghi âm.

Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin chúng tôi thu thập:

Thông qua Trang web, bạn có thể đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ, yêu cầu thông tin, đăng ký nhận tài liệu tiếp thị hoặc hỗ trợ. Để mua sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin sẽ được dùng cho mục đích thực hiện hợp đồng. Bạn cần cung cấp thông tin liên hệ (như tên, email và địa chỉ giao hàng) và thông tin tài chính (như số thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán và ngày hết hạn). Thông tin tài chính thu thập từ bạn chỉ được sử dụng để lập hóa đơn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã mua.

Nếu chúng tôi thu thập thông tin thẻ tín dụng từ bạn, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để xử lý thanh toán và ngăn chặn gian lận. Chúng tôi không sử dụng thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu cá nhân nhạy cảm tương tự khác cho bất kỳ mục đích nào khác khi bạn chưa đồng ý rõ ràng. Chúng tôi không giữ lại thông tin thẻ tín dụng của bạn sau khi xử lý thanh toán trừ khi bạn cấp cho chúng tôi quyền giữ lại thông tin thẻ tín dụng đó để mua hàng trong tương lai.

Chúng tôi có thể phải chia sẻ thông tin với bên thứ ba theo luật hiện hành. Ví dụ: chúng tôi có thể phải tiết lộ thông tin theo lệnh tòa, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh. Ngoài ra, chúng tôi có thể tự nguyện cung cấp thông tin theo luật hiện hành để hỗ trợ điều tra thi hành luật hoặc nếu cần tiết lộ để bảo vệ các hệ thống, doanh nghiệp của chúng tôi hoặc quyền của những người khác

Quyền riêng tư của trẻ em:

Chúng tôi cam kết bảo vệ các nhu cầu về quyền riêng tư của trẻ em. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ và người giám hộ tích cực thực hiện vai trò của mình đối với các hoạt động và sở thích trực tuyến của con em mình. Chúng tôi không chủ định thu thập thông tin của trẻ em dưới 13 tuổi và cũng không nhắm mục tiêu trang web của mình tới trẻ em dưới 13 tuổi.

Giữ an toàn cho thông tin của bạn:

Chúng tôi không đảm bảo hoặc cam đoan tính bảo mật của máy chủ của chúng tôi đồng thời chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp qua Trang web sẽ không bị gián đoạn trong khi truyền qua Internet. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật ngành được chấp nhận chung để bảo vệ dữ liệu cá nhân được gửi cho chúng tôi, cả trong khi truyền và sau khi chúng tôi nhận được. Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm (như thông tin thẻ tín dụng) vào hoặc biểu mẫu đặt hàng hoặc đăng ký của chúng tôi, chúng tôi sẽ mã hóa thông tin đó bằng công nghệ lớp cổng bảo mật. Khi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị hoặc khi có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi dừng lại và trong một khoảng thời gian ngắn sau khi bạn yêu cầu như vậy (để cho phép chúng tôi thực hiện yêu cầu của bạn). Chúng tôi cũng giữ bản sao về việc bạn đã yêu cầu chúng tôi không gửi cho bạn thông tin tiếp thị trực tiếp hoặc không xử lý dữ liệu của bạn vô hạn định để chúng tôi có thể thực hiện yêu cầu của bạn trong tương lai. Nếu chúng tôi xử lý thông tin cá nhân cho một cuộc thi/cạnh tranh hoặc liên quan đến việc thực hiện hợp đồng hoặc cung cấp dịch vụ, thì chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin đó trong 6 năm (trừ thông tin tài chính, chúng tôi sẽ lưu giữ trong 10 năm) kể từ lần cuối cùng bạn tương tác với chúng tôi.

Chuyển đổi kinh doanh:

Trong trường hợp chúng tôi tiến hành chuyển đổi kinh doanh như sáp nhập, được công ty khác mua lại hoặc bán một phần hay toàn bộ tài sản của chúng tôi, thì thông tin cá nhân của bạn có khả năng trở thành tài sản được chuyển nhượng.